Skip to content

KEDAHSYATAN DAN KENGERIAN HARI KIAMAT

Agustus 25, 2016

13920735_1158927994157956_5067327852845575912_n

 

Kedahsyatan dan kengerian hari kiamat

Abul-Laits dengan sanadnya meriwayatkan dari A’isyah r.a berkata :
Saya tanya kepada Rasulullah s.a.w, apakah yang cinta itu ingat pada kekasihnya pada hari kiamat? Jawab Nabi s.a.w :

Adapun di tiga tempat (masa) maka tidak ingat.

1. Ketika ditimbang amal sehingga diketahui apakah ringan atau berat.

2. Ketika menerima lembaran catatan amal (suhuf), sehingga ia terima imma dari kanan atau dari kiri.

3. Ketika keluar dari neraka ular naga lalu mengepung mereka dan berkata :
“Aku diserahi tiga macam : orang memperpekutukan Allah dengan lain Tuhan.
Dan orang yang kejam, penentang, dhalim.

Dan orang yang tidak percaya pada hari kiamat (hisab)” maka diringkus semua orang-orang yang tersebut itu lalu dilemparkan semuanya dalam neraka Jahannam, dan diatas neraka Jahannam itu ada jembatan yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang, sedang di kanan kirinya bantolan dari duri-duri, sedang orang-orang yang berjalan di atasnya ada yang bagaikan kilat, dan bagaikan angin yang kencang, maka ada yang selamat, dan ada yang luka terkena bantolan duri, dan ada yang terjerumus muka ke dalam neraka

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abuhurairah r.a berkata :
Rasulullah s.a.w bersabda :
Diantara dua kali tiupan sangkala (shur) itu jarak empat puluh tahun (Tiupan untuk mematikan dan membangkitkan kembali).
Kemudian Allah menurunkan hujan air bagaikan mani orang laki-laki, maka timbullah orang-orang mati bagaikan timbulnya tanaman

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abuhurairah r.a berkata Rasulullah s.a.w bersabda :
Ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkala dan diserahkan kepada Malaikat Israfil maka ia meletakkannya di mulutnya melihat ke ‘Arsy menantikan bilakah ia di perintah.

Saya bertanya : Ya Rasulullah, apakah shur itu? Jawab Rasulullah s.a.w :
Bagaikan tanduk dari cahaya.
Saya tanya :
Bagaimana besarnya?
Jawab Rasulullah s.a.w : Sangat besar bulatannya, demi Allah yang mengutus ku sebagai Nabi s.a.w besar bulatannya itu seluas langit dengan bumi, dan akan di tiup hingga tiga kali :

Nafkhatul faza’ (untuk menakutkan)
Nafkhatul sa’aq (untuk mematikan)
Nafkhatul ba’ats (untuk menghidupkan kembali)dalam riwayat Ka’ab hanya dua kali tiupan, yaitu mematikan dan menghidupkan
Firman Allah (yang artinya) :

Dan pada hari ditiup sangkakala maka terkejut takut semua yang di langit dan yang di bumi, kecuali yang di kehendaki oleh Allah
(QS An-Naml : 87)

Dan pada saat itu terguncang bumi, dan manusia bagaikan orang mabuk sehingga ibu yang mengandung gugur kandungannya, dan yang menyusui lupa terhadap bayinya, dan anak-anak segera beruban, dan setan-setan berlarian.
Maka keadaan itu berlaku beberapa lama, kemudian Allah menyuruh Israfil meniup yang kedua

Dan ketika ditiup sangkakala maka matilah semua yang di langit dan bumi kecuali yang dikehendaki Allah, kemudian ditiup lagi tiba-tiba mereka bangun dan melihat
(QS Azzumar : 68)

Mereka yang dikecualikan itu ialah :
Ruh orang-orang yang mati syahid, Jibril, Mika’il, Israfil dan hamalatul ‘arsyi dan Malakul maut, sehingga ketika ditanya oleh Allah :

Siapakah yang masih tinggal dari mahlukKU padahal Allah lebih mengetahui, jawab

Malakulmaut : Ya Tuhan Engkau yang hidup yang tidak mati, tinggal Malaikat Jibril, Mika’il, Israfil, Hamalatul ‘arsyi dan aku, maka Allah menyuruh Malakulmaut mencabut ruh mereka

Riwayat Muhammad bin Ka’ab dari seorang dari Abuhurairah r.a berkata : kemudian Allah berfirman :
Harus mati Jibril, Mikail, Israfil, juga Hamalatul ‘arsyi.

Kemudian Tuhan bertanya : Hai malakulmaut, siapakah yang masih tinggal dari mahlukKU? Jawabnya : Engkau Dzat yang hidup yang tidak mati, tinggal hambaMU yang lemah Malakulmaut.

Firman Allah : Hai malakulmaut tidaklah kau telah mendengar FirmanKU :
Kullu nafsin dza iqatul maut (tiap jiwa harus merasakan mati), sedangkan engkau salah satu dari mahlukKU.
Aku jadikan engkau untuk tugasmu itu, dan kini matilah engkau, maka matilah Malakulmaut.

Dalam lain riwayat ketika Malakulmaut diperintah mencabut ruhnya sendiri, maka ia pergi ke tempat di antara surga dan neraka, lalu mencabut ruhnya sendiri, tiba-tiba ia menjerit, yang andaikan waktu itu mahluk masih hidup niscaya mereka semua akan mati karena jeritan
Malakulmaut itu, lalu ia berkata :

“Andaikan saya mengetahui bahwa pencabutan ruh itu seberat ini niscaya saya akan lebih lunak ketika mencabut ruh orang-orang mu’min” kemudian matilah Malakulmaut dan tiada tinggal satupun dari makhluk.

Kemudian Allah berfirman kepada dunia yang rendah ini :
“Di manakah raja-raja dan putra-putra raja, dimanakah raksasa-raksasa dan putra raksasa-raksasa yang malam rizkiKU tetapi menyembah selain Aku”. kemudian Allah berfirman :

“Limanil mulkul yaum?
Lillahil qahhar” (siapakah yang mempunyai hak milik pada hari ini?

Pertanyaan itu tidak ada yang menjawab, maka Allah sendiri menjawab :“
Hanya bagi Allah yang tunggal dan berkuasa segala sesuatu”)

Kemudian Allah menyuruh langit maka menurunkan hujan bagaikan mani lelaki selama empat puluh hari, sehingga air telah menggenang di atas segala sesuatu petinggi 12 hasta, maka Allah menumbuhkan makhluk bagaikan tumbuhnya sayur mayur sehingga sempurna kerangka badannya sebagaimana semula dahulu, kemudian Allah menyuruh : “
Hiduplah hai israfil dan Hamalatul ‘Arsy, maka hiduplah mereka, lalu Allah menyuruh Israfil meletakkan sangkakala di mulutnya, lalu Allah menyuruh Jibril, Mika’il, maka hiduplah keduanya, kemudian Allah memanggil ruh-ruh dan diletakkan dalam sangkakala, kemudian Allah menyuruh Israfil meniupnya untuk membangkitkan, maka keluarlah ruh-ruh bagaikan lebah telah memenuhi angkasa antara langit dan bumi, lalu masuklah ruh itu ke dalam jasad di dalam hidung, maka bumi mengeluarkan mereka.

 

Nabi s.a.w bersabda : “aku pertama orang yang keluar dari bumi” dalam lain hadits : “sesungguhnya Allah jika telah menghidupkan Malaikat Jibril, Mika’il, Israfil maka mereka pergi ke kubur Nabi s.a.w membawa buraq dan perhiasan-perhiasan surga, maka terbukalah bumi untuk Nabi s.a.w.” dan ketika melihat Jibril segera bertanya : “ya Jibril hari apakah ini?” jawabnya : “ini hari kiamat, hari yang pasti, hari yang sangat menggetarkan” lalu bertanya : “ya Jibril, bagaimana ummatku (apakah yang di perbuat Allah terhadap Ummatku)” jawab Jibril : “Terimalah kabar gembira karena engkau yang pertama keluar dari bumi” kemudian Allah menyuruh Israfil meniup sangkakala, tiba-tiba serentak mereka telah bangkit melihat keadaan.

Saya kembali ke hadits Abuhurairah r.a : maka keluarlah manusia dari kubur mereka dalam keadaan telanjang bulat, menuju Tuhan mereka, kemudian berhenti di suatu tempat selama 70 tahun,

Allah membiarkan mereka, mereka menangis sehingga habis air mata, dan mengeluarkan darah, dan berpeluh sehingga banjir sampai ke mulut, kemudian mereka di panggil ke mahsyar mereka buru-buru menuju panggilan itu, maka apabila telah berkumpul semua makhluk, jin, manusia, dan lainnya, tiba-tiba mendengar suara yang keras dari langit, maka terbuka kanit dunia dan turun dari padanya sepenuh penduduk bumi dari para Malaikat, dan mereka langsung berbaris, lalu bertanya :
“Apakah ada di antara kamu yang membawa perintah Tuhan untuk hisab?” dijawab : tidak ada. Kemudian turun ahli langit kedua, dan berbaris pula, kemudian turun penduduk langit ketiga, dan seterusnya sampai langit ketujuh, masing-masing berlipat dari yang sebelumnya dan semua Malaikat itu melindungi penduduk bumi.

Firman Allah (yang artinya) :

Hai para jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan
(QS Ar Rahman : 33)

Peringatan dan ancaman Allah terhadap orang-orang kafir :

Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaithan?
Sesungguhnya syaithan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
Dan hendaklah kamu menyembahKU.
Inilah jalan yang lurus. Sesungguhnya syaithan itu telah menyesatkan sebagian besar diantaramu, maka apakah kamu tidak memikirkan?
Inilah jahannam yang dahulu kamu di ancam (dengannya).
Masuklah ke dalamnya pada hari ini di sebabkan kekafiranmu
(QS Yaasin : 60-64)

Maka pada saat itu bertekuk lutut tiap-tiap ummat, tiap ummat di panggil untuk menerima suratan amalnya.
Lalu Allah memutuskan pada semua makhlukNYA.
Dan antara binatang-binatang buas atau ternak, sehingga kambing yang tidak bertanduk diberi hak membalas kambing yang bertanduk, kemudian diperintah menjadi tanah semua binatang-binatang itu.
Dan di saat itu orang kafir berkata : “Aduh sekiranya aku menjadi tanah”

Seperti keterangan dalam ayat :

Sesungguhnya Kami telah memperingatkanmu (hai orang kafir) siksa yang dekat, pada hari manusia melihat apa yang telah di perbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata : Alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.

Nafi’ dari Ibn Umar r.a berkata : Nabi s.a.w bersabda :

Manusia akan di bangkitkan kembali kepada Tuhan pada hari kiamat, sebagaimana keadaan mereka ketika dilahirkan dari perut ibunya telanjang bulat.

Siti A’isyah ra berkata : laki perempuan berkumpul ya Rasulullah?

Jawab Nabi s.a.w : ya.
Siti A’isyah ra berkata : Alangkah malunya, kemaluanku dapat melihat setengah pada setengahnya.

Rasulullah sambil memukul bahu A’isyah bersabda :
Hai putri dari putra Abu Quhafah kesibukan orang-orang pada saat itu tidak memungkinkan akan melihat itu, orang-orang pada mengarahkan pandangan mereka ke langit, berdiri selama empat puluh tahun tidak makan, tidak minum, ada yang berpeluh sampai tumit, sampai betis, sampai perut dan ada sampai di mulut, karena lamanya berhenti, kemudian berdiri para

Malaikat mengelilingi ‘arsy, lalu Allah menyuruh menyerukan nama Fulan ah Fulan maka semua yang hadir melihat-lihat orangnya, lalu keluar orang itu untuk menghadap Tuhan Rabbul ‘Alamin.

Dan bila telah melihat pada Rabbul ‘Alamin dipanggil orang-orang yang pernah dianiaya oleh orang itu untuk diberikan dari hasanat kebaikannya kepada orang-orang yang teraniaya itu, karena pada saat itu tidak ada pembayaran dengan emas, perak (dinar, dirham), maka orang-orang selalu menagih sehingga habis hasanatnya, maka di diambilkan dari dosa orang-orang yang di aniaya itu untuk dipikulkan kepadanya, kemudian jika telah selesai semua maka diperintah : kembalilah ke tempatmu dalam neraka Hawiyah karena pada hari ini tidak ada Dhulum (penganiayaan) sesungguhnya Allah amat segera perhitunganNYA, juga pembalasanNYA.

Maka pada saat itu tidak ada seorang Malaikat yang muqarrab atau nabi Rasul melainkan merasa bahwa tidak akan selamat, kecuali jika mendapat perlindungan dari Allah

Mu’adz bin jabal r.a berkata : Nabi s.a.w bersabda :

Tidak dapat bergerak kaki seorang hamba sehingga ditanya tentang empat.
Umurnya di gunakan apa sampai habis, dan badannya dalam apa ia rusakkan, dan ilmunya apa ia pergunakan (apakah di amalkan), dan hartanya dari mana ia dapat dan kemana ia keluarkan

Ikrimah berkata :
Seorang ayah akan memegang anaknya pada hari kiamat dan berkata :
“Aku ayahmu ketika di dunia” maka anak itu memuji kebaikannya

Lalu ayah itu berkata :
“Hai anak, kini aku berhajat kepada hasanatmu yang sekecil dzarrah, kalau-kalau aku dapat selamat dengan itu dari apa yang kau lihat ini.”

Jawab anaknya : “Aku juga takut dari apa yang kau takutkan itu, karena itu tidak dapat memberikan kepadamu sedikitpun”

Lalu pergi kepada istrinya dan berkata kepadanya : “aku dahulu suamimu di dunia”, maka dipuji oleh istrinya,

Lalu berkata : “aku ini minta kepadamu satu hasanat, kalau-kalau aku bisa selamat dari apa yang kau lihat ini”
Jawab istrinya : “aku juga takut dari itu terhadap diriku seperti engkau.”

Sebagaimana firman Allah :

Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
Dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya.
Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut pada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNYA dan mereka mendirikan shalat.
Dan barangsiapa yang mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allahlah kembalimu (QS Al Faathir : 18)

Ibn Mas’ud r.a berkata : Nabi s.a.w bersabda :

Orang kafir akan tenggelam dalam peluhnya karena lamanya hari itu sehingga ia berdoa :
Ya Tuhan kasihanilah aku meskipun masuk ke dalam neraka

Abu Ja’far meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas r.a berkata : Nabi s.a.w bersabda :

Tiada seorang Nabi melainkan ia mempunyai doa yang mustajab, dan semuanya sudang menggunakan doa itu di dunia, sedang aku masih menyimpan doa itu, untuk aku gunakan sebagai syafa’at bagi ummatku pada hari kiamat.

Ingatlah bahwa akulah yang terkemuka dari semua anak Adam dan itu bukan bangga, dan panji Alhamd di tanganku pada hari kiamat yang di bawahnya ada Adam dan anak cucunya, juga tidak bangga dengan itu.

Pada kiamat kesukaran dan kerisauan manusia akan bertambah dahsyat sehingga mereka datang pada Nabi Adam a.s dan berkata

“Hai Abulbasyar (Ayah dari semua manusia) berikan syafa’atmu bagi kami dengan minta kepada Tuhan, supaya segera menyelesaikan kami ini”.

Jawab Adam “Itu bukan bagianku, aku telah di usir dari surga karena dosaku, dan kini aku tidak memikirkan sesuatu kecuali diriku sendiri, lebih baik kamu pergi kepada Nuh a.s karena ia sebagai Nabi yang pertama”

Maka mereka pergi kepada Nuh dan berkata, “Tolonglah kamu mintakan kepada Tuhan supaya lekas membebaskan kami”

Jwab Nuh a.s, “Bukan bagianku, aku telah mendoakan penduduk bumi sehingga tenggelam semuanya, dan kini tidak ada yang aku pikirkan kecuali diriku sendiri, tetapi kamu lebih baik pergi kepada Ibrahim a.s khalilullah”.

Maka pergilah mereka kepada Ibrahim a.s dan berkata, “Tolonglah kami di sisi Tuhan supaya segera memutuskan urusan kami”.

Jawab Nabi Ibrahim, “itu bukan urusanku, sebab aku telah tiga kali berdursta”.

Rasulullah s.a.w bersabda : Ketiga-tiganya itu karena mempertahankan agama Allah,

1. Ketika di ajak ke upacara kaumnya, lalu ia berkata “inni saqiem” (sesungguhnya aku sakit).

2. Ketika berkata “bahwa yang merusakkan berhala-berhala itu hanya itu hanya inilah yang terbesar. (Bal fa’alahu kabiruhum hadza)”

3. Ketika istrinya akan diganggu oleh raja yang dhalim, lalu ia berkata “Ini saudaraku”. karena itu kini kamu pergi kepada Musa a.s sebagai kalimullah yang langsung mendengar firman-firman Allah.

Maka mereka langsung pergi kepada Musa a.s dan berkata “Tolonglah kami gunakan syafa’atmu untuk menghadap Tuhan supaya menyelesaikan urusan kami ini.”

Jawab Nabi Musa a.s “Itu bukan urusanku, aku pernah membunuh orang tanpa hak, dan kini aku tidak memikirkan kecuali nasib diriku, tetapi kamu pergi kepada Nabi Isa a.s ruhullah dan kalimatullah”.

Maka segera mereka pergi kepada Nabi Isa a.s dan berkata “Berikan jasa syafa’atmu mintakan kepada Tuhan supaya segera meringankan penderitaan kami ini”.

Jawabnya “Aku telah di angkat bersama ibuku oleh orang-orang sebagai Tuhan, dan kini tidak ada sesuatu yang merisaukan aku kecuali urusanku sendiri, tetapi bagaimana pendapatmu kalau ada barang terbungkus dan di tutup, apakah dapat mencapai barang itu jika tidak dibuka penutupnya?” .
Jswab mereka : tidak.

Maka ia berkata “sesungguhnya nabi Muhammad s.a.w itu penutup dari semua nabi-nabi, dan Allah telah mengampunkan baginya apa yang lalu dan yang kemudian, lebih baik kamu pergi kepadanya”

Nabi s.a.w bersabda “maka datanglah orang-orang itu kepadaku, lalu aku jawab kepada mereka :

Baiklah akulah yang akan membantu sehingga Allah mengizinkan bagi siapa yang dikehendaki dan diridhainya,” maka tinggal sekehendak Allah, kemudian bila Allah hendak menyelesaikan makhluknya,

Maka ada seruan “dimanakah Muhammad dan Ummatnya” maka kamilah yang terahir di dunia, dan yang pertama hisabnya pada hari kiamat. Lalu aku berdiri bersama ummatku, maka ummat-ummat itu membukakan jalan untuk kami, sehingga ada suara, hampir saja ummat ini semuanya merupakan nabi-nabi, kemudian aku maju ke pintu surga dan mengetuknya, lalu ditanya :

Siapakah itu?
Jawabku “Muhammad Rasulullah” lalu dibukakan dan segera aku masuk dan bersujud kepada Tuhan serta memuja muji kepada Tuhan dengan pujian yang belum pernah diucapkan oleh seorangpun sebelumku, kemudian aku diperintah

“Angkatlah kepalamu, dan katakan akan didengar, dan mintalah akan diberikan dan berikan syafa’atmu akan diterima” maka aku memberikan syafa’atku pada orang-orang yang didalam hatinya ada seberat dzarrah atau jagung dari iman keyakinan di samping syahadat

Laa ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah

Umar bin Khaththab r.a ketika masuk ke masjid bertemu dengan ka’bul Ahbar sedang memberi nasehat pada orang-orang, maka Umar berkata kepadanya : berilah kami nasihat dan cerita yang dapat menambah takut kepada Allah.

Maka ka’bul Ahbar berkata : sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang dijadikan oleh Allah berdiri tegak tidak pernah membungkukkan punggung mereka, dan yang lain tetap sujud tidak pernah mengangkat kepalanya sehingga ditiupkan sangkakala, dan mereka bertasbih :

Subhanakallahumma wabihamdika ma abadnaaka haqqa ibadatika wa haqqa ma yanbaghi laka an tu’bada
(Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagiMU kami tidak dapat beribadat kepadaMU sepenuh ibadat yang layak kepadaMU, yang layak bagiMU untuk di sembah)

Demi Allah yang jiwaku ada di tanganNYA, neraka jahannam akan diperdekat pada hari kiamat lalu bergemuruh dan bila telah dekat ia bergemuruh dengan satu suara, dan di saat itu tidak ada seorang nabi atau orang yang mati syahid atau siddiq hanya berdoa “ya Allah aku tidak minta kecuali keselamatan atas diriku” sehingga nabi Ibrahim lupa pada Ismail dan Ishak sambil berkata “ya Tuhan aku khalilullah Ibrahim”.

Dan pada saat itu andaikan engkau hai putra Khaththab mempunyai seperti amal tujuh puluh nabi, niscaya kau mengira bahwa dirimu tidak akan selamat.

Maka menangislah semua yang hadir.
Ketika Umar melihat keadaan itu, lalu Umar berkata “

Hai Ka’ab berikan kepada kami kabar yang menggembirakan” maka berkata Ka’ab “sesungguhnya bagi Allah ada 313 syariah tidak seorang menghadap Allah dengan salah satu syari’at itu asal disertai dengan kalimat

Laa ilaha illallah melainkan pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam surga.

Demi Allah andaikan kamu tahu besarnya Rahmat Allah niscaya kamu malas beramal.

Hai saudara bersiaplah menghadapi hari kiamat itu dengan amal yang shalih, dan menjauhi ma’siat sebab tidak lama kau akan menghadapi hari kiamat dan menyesal terhadap masa hidupmu yang terbuang sia-sia, ketahuilah bahwa bila kau mati berarti telah tiba hari kiamatmu” sebagaimana kata Almughirah bin Syu’bah “
Kamu menantikan hari kiamat, padahal kiamatmu ialah saat kematianmu”

Alqamah bin Qays ketika hadir jenazah lalu ia berdiri di atas kubur dan berkata “

Adapun hamba ini maka telah tiba kiamatnya sebab seorang bila telah mati maka melihat segala persoalan hari kiamat, yaitu surga, neraka, dan malaikat, dan ia tidak dapat berbuat suatu amal, maka ia bagaikan seorang yang berada pada hari kiamat, dan ia akan bangkit pada hari kiamat menurut keadaanya di saat matinya, maka sungguh untung siapa yang penghabisan amalnya kebaikan”

Abubakar Alwaasithi berkata,
Keuntungan yang besar itu dalam tiga, Hidup, mati, dan kiamat.
Adapun keuntungan hidup, yaitu bila digunakan dalam taat kepada Allah, dan keuntungan mati bila ia mati dalam kalimat syahadat
Laa ilaha illallah, dan keuntungan hari kiamat bila bangkit dari kubur disambut dengan berita bahwa surga tersedia untuknya

Yahya bin Mu’adz kdtika di bacakan ayat (yang artinya) :

(Ingatlah) hari (ketika) Kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Tuhan yang Maha Semurah sebagai perutusan yang terhormat. Dan Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka jahannam dalam keadaan dahaga
(QS Maryam : 85-86)

Lalu ia berkata, tenanglah hai manusia, kamu kelak akan di hadapkan kepada Allah berduyun-duyun, dan menghadap pada Allah satu persatu, dan akan ditanya semua amalmu secara terperinci kalimat demi kalimat, sedang para wali dihantar menghadap Allah dengan berkendaraan, dan orang-orang yang durhaka didorong ke neraka jahannam berbondong-bondong. Dan semua akan terjadi bila bumi telah dilenyapkan, dan tiba Tuhanmu sedang Malaikat berbaris, dan dihidangkan jahannam sebagai ancamannya, saudaraku berhati-hatilah kamu dari kengerian sehari yang perkiraanya sama dengan lima puluh ribu tahun, hari yang menggetarkan, hari duka cita dan menyesal, itulah hari yang besar, hari bangkitnya semua manusia untuk menghadap kepada Rabbul ‘Alamin, hari perhitungan, dan pertimbangan dan pertanyaan, hari kegoncangan, yang pasti, yang menakutkan, hari kebangkitan hari dimana tiap manusia akan melihat apa yang dilakukannya, hari dimana semua manusia dalam berbagai bentuk akan melihat amal perbuatannya, hari dimana wajah manusia putih berseri dan lain wajah hitam, hari dimana seseorang tidak dapat menolong kepada lainnya, dan tidak berguna segala tipu daya, hari dimana seorang ayah tidak dapat membantu anaknya sedikitpun, demikian pula anak tidak dapat membantu ayahnya sedikitpun, hadi dimana bahayanya bertebaran meluas, hari dimana tidak diterima udzur orang-orang dhalim, dan tetap mereka mendapat laknat serta siksa yang keji, pada hari dimana tiap manusia harus mempertahankan dirinya sendiri, pada hari dimana tiap ibu akan lalai terhadap bayi yang di susunya, bahkan tiap ibu yang mengandung akan menggugurkan kandunganya, dan orang-orang terlihat bagaikan orang mabuk tetapi tidak mabuk karena minum khamr, hanya karena ngerinya siksa Allah yang sangat keras

Karena itu wahai orang yang sehat akal, hendaknya sabar terhadap penderitaan dunia dalam melaksanakan taat kepada Allah untuk memudahkan bagimu segala kesukaran-kesukaran hari kiamat

Wasalam semoga bermanfaat

CAHAYA QUR’AN : PENEMUAN TERBARU DALAM ILMU KOSMOLOGI MODERN TENTANG TERBENTUKNYA ALAM SEMESTA INI TERNYATA TELAH DISAMPAIKAN OLEH MUHAMMAD 1400 TAHUN YANG LALU DAN MEMBUAT PROFESOR INI KAGUM !

Agustus 24, 2016

Science&Quran

Bismillahirohmanirohim…

Ilmu kosmologi modern, pengamatan dan teoritis nya, jelas menunjukkan bahwa, pada suatu titik dalam sewaktu waktu, seluruh alam semesta hanyalah awan ‘asap’ (yaitu suatu yang sangat padat dan panas komposisi gas yang pekat). Ini adalah salah satu prinsip yang tak perlu dipersoalkan lagi dari standar kosmologi modern. Para ilmuwan saat ini dapat mengamati bintang-bintang baru yang terbentuk dari sisa-sisa ‘asap’ tersebut. Bintang-bintang menerangi kita lihat di malam hari, hanya seperti seluruh alam semesta, bahwa semua materi di alam semesta berasal dari ‘asap’. Allah mengatakan dalam Al-Quran:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: “Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa”. Keduanya menjawab: “Kami datang dengan suka hati”. (Qur’an Surat Fushilat 41:11)

Karena bumi dan langit di atas (matahari, bulan, bintang, planet, galaksi, dll) telah terbentuk dari sama ‘asap’ ini kami menyimpulkan bahwa bumi dan langit yang satu entitas terhubung. Maka dari ini homogen ‘asap’, mereka membentuk dan terpisah satu sama lain. Allah mengatakan dalam Al-Quran:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? (Qur’an Surat Al-Anbiya’ 21:30)

Profesor Alfred Kroner adalah salah satu ahli geologi terkenal di dunia. Dia adalah Profesor dari Departemen Geosciences, University of Mainz, Mainz, Jerman. Ia mengatakan, “Bila dipikir dari mana Muhammad itu berasal .. Saya pikir itu hampir tidak mungkin bahwa ia bisa tahu tentang hal-hal seperti asal mula nya alam semesta ini, karena para ilmuwan hanya baru menemukan dalam beberapa tahun terakhir ini dengan sangat rumit dan memajukan metode teknologi bahwa hal ini terjadi. ” (Dari ‘sini lah Kebenarannya’ ). Juga katanya, “Seseorang yang tidak mengetahui sesuatu tentang fisika nuklir seribu empat ratus tahun yang lalu tidak bisa, saya pikir, berada dalam posisi untuk mengetahui dari pikirannya sendiri, misalnya, bahwa bumi dan langit memiliki asal yang sama. ”

 

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. (Qur’an Surat Az-Zumar : 9)

Sumber : Science on Islam

CAHAYA HIKMAH : *MAAFMU, MENJADI SEBAB AKU & KAMU MASUK SURGA*

Agustus 24, 2016

ezgif.com-add-text (6).gif

 

Pada suatu hari, Rasulullah SAW sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah saw. tertawa ringan sampai-sampai terlihat gigi depannya. Umar r.a. yang berada di di situ, berkata, ‘Demi engkau, ayah dan ibuku sebagai tebusannya, apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?’
Rasulullah SAW menjawab, ‘Aku diberitahu bahwa pada hari kiamat nanti, ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala mereka di hadapan Allah. Salah satunya mengadu kepada Allah sambil berkata, ‘Ya Rabb, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku karena dulu ia pernah berbuat zalim kepadaku’.
Allah SWT berkata, ‘Bagaimana mungkin saudaramu ini bisa melakukan itu, karena tidak ada kebaikan di dalam dirinya?’
Orang itu berkata, ‘Ya Rabb, kalau begitu, biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya’.
Sampai di sini, mata Rasulullah SAW berkaca-kaca. Beliau Rasulullah SAW tidak mampu menahan tetesan airmatanya. Beliau menangis. Lalu, beliau Rasulullah berkata, ‘Hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya’.
Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya.

Lalu Allah berkata kepada orang yang mengadu tadi, ‘Angkat kepalamu..!!’ Orang itu mengangkat kepalanya, lalu ia berkata, ‘Ya Rabb, aku melihat di depanku ada tempat yang terbuat dari emas dan istana-istana yang terbuat dari emas dan perak bertatahkan intan permata. Istana-istana itu untuk Nabi yang mana, ya Rabb? Untuk orang jujur yang mana, ya Rabb? Untuk syahid yang mana, ya Rabb?’
Allah berkata, ‘Istana-istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya’.
Orang itu berkata, ‘Siapakah yang bakal mampu membayar harganya, ya Rabb?’
Allah berkata, ‘Engkau mampu membayar harganya’
Orang itu terheran-heran, sambil berkata, ‘Dengan cara apa aku membayarnya, ya Rabb?’
Allah berkata…
*‘Caranya engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau adukan kezalimannya kepada-Ku’.*
Orang itu berkata, ‘Ya Rabb, kini aku memaafkannya’
Allah berkata..
*’Kalau begitu, ambil tangan saudaramu itu, dan ajak ia masuk surga bersamamu’.*
Setelah menceritakan kisah itu, Rasulullah saw. berkata, ‘Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian saling berdamai, sesungguhnya Allah mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin’.
_Kisah di atas terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim, dengan sanad yang shahih._

*Pekerjaan hati yg nilainya tinggi di hadapan Allah adalah minta maaf, memberi maaf, dan saling memaafkan.*

Semoga lelah kita semua menjadi Manfaat dihari perhitungan….Aamiin yra 🙏🙏

SCIENCE & ISLAM : Jantung dan Sistem Peredaran Darah dalam Al Quran dan Hadits

Agustus 23, 2016

Jantung&SistemPredarandara AlQuran&Hadits

 

The heart and cardiovascular system in the Qur’an and Hadeeth adalah sebuah peper dari International Journal of Cardiology yang ditulis oleh Marios Loukas. Marios Loukas adalah seorang Profesor di St. George University dengan bidang riset seputar jantung, teknik dan anatomi pembedahan, arteriogenesis hingga pendidikan medis. Kata “heart” dalam dunia kedokteran berarti jantung, bukan hati. Adapun “hati” dalam kedokteran adalah liver. Karena itu kata “qalb” dalam bahasa Arab, diterjemahkan oleh penulis paper tersebut menjadi “heart”, yang dalam bahasa Indonesia berarti jantung.

Dalam pengantarnya, Dr. Marios Loukas menjelaskan kemajuan ilmu kedokteran saat ini melupakan kontribusi dari sejumlah teks-teks agama, salah satunya adalah Quran dan Hadits. Padahal beliau menyebut deskripsi yang akurat tentang struktur anatomi, prosedur bedah, karakteristik fisiologi dan pengobatan medis. Paper itu ditulis sebagai review atau rangkuman untuk menyajikan secara akurat kontribusi Al Quran dan Hadits dengan fokus khusus pada sistem jantung.Dr-Marios-Loukas

Kemudian Marios Loukas menjelaskan perbedaan kontras dalam Islam dan Kristen mengenai hubungan antara agama dan sains. Dalam sejarah Kristen di abad pertengahan dan masa Renaissance, pengaruh gereja Kristen melumpuhkan perkembangan sains, meskipun pengamatan sains tersebut sebenarnya didukung oleh perhitungan dan pemikiran rasional. Sementara, sains di era kejayaan Islam berkembang luas disebabkan ajaran Islam mendorong dan mendukung riset sains karena dalam Islam pencarian ilmu pengetahuan merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan.

Paper tersebut menjelaskan tentang pandangan umum tentang pengobatan dalam Al Qur’an dan Hadits. Diantaranya, Allah SWT yang menciptakan penyakit, dan setiap penyakit itu selalu ada obat dan metode penyembuhannya. Ada dua macam perlakuan (treatment) untuk proses penyembuhan suatu penyakit, yaitu secara spiritual dan fisik. Sebab, Al Quran menyebut penyakit tidak hanya berupa penyakit fisik, namun juga penyakit yang “tersembunyi” seperti keragu-raguan (doubt), kotoran keimanan (impurity), kemunafikan (hypocrisy) dan tidak beriman (disbelief) dan dusta (falsehood).

jantung

Selain penyakit batin tersebut, Al Quran dan Hadits juga mendiskusikan beberapa penyakit fisik seperti sakit perut (abdominal pain), mencret (diarrhea), demam (fever), penyakit kusta (leprosy), and penyakit mental. Diantara obat yang manjur adalah madu karena mengandung gula, vitamin dan anti mikroba. Selanjutnya Al Quran berbicara tentang makanan apa saja yang haram dikonsumsi, seperti bangkai, darah, daging babi serta yang disembelih tidak atas nama Allah.

Penulis menyebut tentang sebuah ayat Al Quran yang menyatakan bahwa “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya” (Qaaf 16). Ini menunjukkan relasi antara Allah SWT dengan hamba-Nya, sekaligus mengisyaratkan pentingnya pembuluh darah di leher dan hubungannya dengan jantung.

Dalam Al Quran ada tiga kelompok manusia berdasarkan keadaan “heart”, yaitu orang yang beriman (believers) yang memiliki heart yang hidup, orang kafir (rejecters of faith) yang memiliki heart yang mati, dan orang munafik (the hypocrites) yang ada penyakit dalam heart. Karena itu Marios Loukas menyatakan bahwa heart memiliki dua tipe, yaitu spiritual heart dan physical heart. Tiga kategori itu termasuk ke dalam spiritual heart. Ia juga menyebutkan bahwa ulama (scholars) membagi dua jenis penyakit dalam spiritual heart, yaitu syubuhat dan syahwat.

Bagian yang juga menarik, ketika secara tidak langsung gaya hidup manusia yang dikehendaki oleh Allah SWT, membuat kemungkinan terkena penyakit jantung menjadi lebih kecil, seperti melakukan aktivitas spiritual, makan secukupnya, bekerja secara fisik, tidak marah dan iri hati, menjauhi keserakahan, serta menjauhkan diri dari makanan dan minuman yang dilarang. Termasuk dibahas pula gerakan-gerakan shalat (berdiri, sujud duduk) yang berhubungan dengan kesehatan, sampai-sampai gerakan orang shalat yang malas seperti yang dilakukan oleh orang munafik dikecam dalam Al Quran. Hingga dibahas pula, larangan Islam untuk mengkonsumsi alkohol untuk khamar yang bisa ditinjau dari segi kesehatan. Sebab, alkohol berpengaruh pada seluruh organ tubuh, seperti liver, lambung, usus, pankreas, jantung dan otak dan dapat menyebabkan sejumlah penyakit, seperti liver cirrhosis, pancreatic insufficiency, cancer, hypertension dan heart disease.

Kesimpulannya adalah bahwa Al Qur’an dan ucapan Nabi Muhammad merupakan teks agama, spiritual dan sekaligus saintifik. Al Qur’an memang bukan kitab sains namun petunjuk hidup bagi manusia. Al Qur’an juga tidak butuh bukti untuk kebenaran isinya dan seiring perkembangan sains modern semakin menunjukkan bahwa Al Quran bukanlah sebuah kitab yang biasa, tetapi sebuah mukjizat dari Allah SWT.

Digali dari Berbagai Sumber :

Saif Al Battar. “Kebenaran Islam tentang jantung manusia yang ditulis oleh al-Qur’an”. Rabu, 27 Juni 2012. http://arrahmah.com/read/2012/06/27/21238-kebenaran-islam-tentang-jantung-manusia-yang-ditulis-oleh-al-quran.html. Diakses pada tanggal 5 Desember 2012
 
Marios Loukas. “The heart and cardiovascular system in the Qur’an and Hadeeth”. 1 April 2010.http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0167-5273/PIIS016752730900566X.pdf.
 
Science&IslamBlog.

KISAH INSPIRATIF : JANGAN ANGGAP REMEH KEKUASAAN ALLAH SWT.

Agustus 16, 2016

ezgif.com-add-text (4).gif

#Ibu seorang pemuda dirawat di hospital.
وأدخلت للعناية المركزه
#Ibunya dirawat di ICU.
وفي يوم من الأيام صارحه الأطباء
#Bbrp hari kemudian doktor berterus terang.

بأن حال والدته ميؤوس منها وأنها في أي لحظة تفارق
#Keadaan ibumu tiada harapan sembuh  dan sewaktu waktu  ia akan meninggal dunia
وخرج من عند أمه هائما على وجهه

#Pemuda itu meninggalkan hospital dgn hati yg sedih mengenang sakit ibunya.

وفي طريق عودته لزيارة والدت
#Dlm perjalanan utk melawat ibunya sekali lg

وقف في محطة البنزين
#Pemuda itu berhenti di stasiun pengisian bahan bakar ( pom bensin )

وهو ينتظر العامل ليضع البنزين في سيارته
#Sedang dia menunggu  petugas mengisi bensin ke tangki mobilnya

رأى تحت قطعة كرتون قطة قد ولدت قططا صغاراً
#tanpa sengaja Pemuda itu terpandang seekor kucing bersama anaknya berteduh dibawah kotak

وهم لا يستطيعون المشي
#Kucing itu kelihatan tak mampu utk  berjalan

فتساءل!!!!!
#Dia termenung sejenak!!!

من يأتي لهم بالطعام وهم في هذه الحال؟
فدخل للبقالة
#Siapakah yg akan memberi  kucing itu makan dlm keadaan begitu, dan pemuda itu masuk semula ke sebuah kedai yg ada di pom bensin tersebut

واشترى تونة
#Dibelikannya tuna dlm kaleng

وفتح العلبة ووضعها للقطة وانصرف للمستشفى
#dibuka kannya kaleng tuna itu utk diberi kpd kucing tadi dan meneruskan perjalanannya ke hospital

وعندما قدم للعناية مكان تنويم أمه
#Ketika ia kembali menghpiri ibu nya dan ia masuk ke ruang ICU

لم يجدها على سريرها فوقع ما في يده
#Alangkah terperanjatnya dia ternyata ibunya tlh tiada di ruang ICU itu dan tangan nya gemetar

فاسترجع وسأل الممرضة
#dan bergegas lari utk bertanya kpd perawat yg bertugas

أين فلانة؟
#Di mana ibuku?

فقالت تحسنت حالتها فأخرجناها للغرفة المجاورة
#Si perawat itu berkata:  ibumu sudah  beransur pulih dan kami pindahkannya ke ruang perawatan biasa

فذهب لها
#Pemuda itu terus mendapatkan ibunya

فوجدها قد أفاقت من غيبوبتها
#Yg ketika itu dlm keadaan ceria

فسلم عليها وسألها
#Dia bersalam dan mencium ibunya sambil bertanya apa terjadi

فقالت أنها رأت وهي مغمى عليها
#Ibunya memberitahu ketika dlm keadaan tidak sadar di ruang ICU

قطة وأولادها رافعين أيديهم يدعون الله لها
#Ibunya melihat kucing dan anak2nya menadah tangan ke arah langit sambil berdoa memohon ibunya disembuhkan dgn segera

فتعجب الشاب
#Pemuda itu terharu mendengar apa yg diceritakan ibunya

فسبحان من وسعت رحمته كل شيء
#Maka segala Puji bagi Dzat Maha luas Karunia Kasih Sayang yang meliputi segala sesuatu

سبحان الله الصدقةدفعت بلاء بإذن الله
#Segala puji bagi Allah, sedekah jariah melepaskan kita drp penderitaan, dengan izin Allah

(داووا مرضاكم بالصدقه)
#(Sembuhkan penyakitmu dgn melakukan sedekah))

هذه فقط علبة تونه والرسول صلى الله عليه واله وسلم قال:
# Itu hanya sekaleng kecil tuna.
Rasulullah saw bersabda: (Lindungi diri kamu drp panas api neraka walaupun hanya dgn separuh kurma )

( إتقوا النار ولو بشق تمره)
سبحان الله
#SubhanAllah
Semoga barbagi cerita ini pun kita di tulis sbagai seorang yg pemurah
حتى لو مشغول إرسلها”

(لاإله إلا الله)
Lailahaillaallah

? “يارب فرج هم من ينشره”
#Ya Allah! Engkau ringankanlah beban kpd siapa saja yg berbagi kisah ini

Demikian kisah nyata ini yang terjadi di Mesir.

🌀_*FALSAFAH LIMA JARI…. “_*

Agustus 15, 2016

ezgif.com-add-text (2)

 

🌀_*FALSAFAH LIMA JARI…. “_*

🌹Ada si gendut Jempol yang selalu berkata Baik dan menyanjung…
🌹Ada Telunjuk yang suka Menunjuk dan Memerintah..
🌹Ada si jangkung Jari Tengah yang Sombong karena paling panjang…
🌹Ada Jari Manis yang selalu menjadi teladan., Baik dan Sabar sehingga diberi hadiah Cincin…
🌹Dan ada Kelingking yang Lemah lagi Penurut…

✋Dengan perbedaan Positif dan Negatif yang dimiliki masing2 jari… mereka Bersatu untuk mencapai Satu Tujuan (saling melengkapi).

✋Pernahkah kita bayangkan bila Tangan kita hanya terdiri dari Jempol semua..???
Falsafah ini sederhana namun sangat berarti..!

🌿 Kita terlahir dengan segala Perbedaan yang kita miliki dengan tujuan untuk Bersatu :

💚saling menyayangi…
💚saling menolong…
💚saling membantu…
💚saling mengisi…
💚saling menghargai…

Bukan untuk :
🔴 saling menuduh…
🔴 saling menyalahkan…
🔴 saling merusak…

🌿 Semua Perbedaan dari kita adalah Keindahan yang terjadi agar kita Rendah Hati untuk menghargai orang lain… Tidak ada satupun Pekerjaan yang dapat kita kerjakan sendiri.

🌿 Mungkin Kelebihan kita adalah Kekurangan orang lain… Sebaliknya Kelebihan orang lain bisa jadi Kekurangan kita..!

🌿 Tidak ada yang lebih Bodoh atau lebih Pintar…
Bodoh atau Pintar itu relatif sesuai dengan bidang/talenta yang kita syukuri masing masing menuju Impian kita…

🌿 Bukan individualis yang sempurna.
Orang Pintar bisa gagal.
Orang Hebat bisa jatuh..!

Tetapi…

🌿 Orang yang Rendah Hati dalam segala Hal akan selalu mendapat KEBAHAGIAAN…DIBALIK KETIDAKTAHUAN

⛵NUH belum tahu Banjir akan datang ketika ia membuat Kapal dan ditertawai Kaumnya.

🐏 Abraham belum tahu akan tersedia Domba ketika Pisau nyaris memenggal Buah hatinya.

🎋 MUSA belum tahu Laut terbelah saat dia diperintah memukulkan tongkatnya.

💝Yang Mereka Tahu adalah bahwa Mereka harus Patuh pada Perintah ALLAH dan tanpa berhenti Berharap
yang Terbaik…

💝Ternyata dibalik KETIDAKTAHUAN kita, ALLAH telah menyiapkan Kejutan !

💝SERINGKALI Allah Berkehendak didetik-detik terakhir dalam pengharapan dan ketaatan hamba2NYA.

💝Jangan kita berkecil hati saat sepertinya belum ada jawaban doa…
Karena kadang Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita tidak duga dan kita tidak suka…

💝Allah memberikan apa yg kita butuhkan, bukan apa yg kita Inginkan…!

💝Lakukan bagianmu saja, dan biarkan
Allah akan mengerjakan bagianNYA…

Tetaplah Percaya.
Tetaplah Berdoa.
Tetaplah Setia
aamiin …

Tetap semangat meski dlm kesederhanaan ….

” Salam Bahagia dan
selalu tersenyum ….”
😀😀😀…..🙏🙏🙏

INSPIRASI HIDUP : “Seorang anak mengeluh pada ayahnya Tentang Kehidupan”

Agustus 13, 2016

ezgif.com-add-text

 

Seorang anak mengeluh pada ayahnya Tentang Kehidupan :
_
“aku lelah, sangat lelah. Aku belajar sungguh-sungguh sedang temanku dengan enaknya menyontek. Aku mau menyontek sajalah!
Aku lelah akrena harus terus membantu ibu, sedang temanku punya pembantu. Aku lelah karena harus menabung, sedang temanku bisa terus jajan tanpa harus menabung. Aku lelah karena harus menjaga lidahku, sedang temanku enak saja berbicara sampai aku sakit hati.Aku lelah ayah, lelah menahan diri… Mereka terlihat senang! Aku ingin bersikap seperti mereka ayah!” sang anak mulai menangis.
_
Sang ayah hanya tersenyum dan mengelus kepala anaknya:
“nak, ayo ikut ayah.”
_
Mereka menyusuri jalan yang jelek, penuh duri, serangga, lumpur, dan ilalang.
_
“Yah, kita mau kemana? Aku tidak suka jalan ini. Lihat sepatuku jadi kotor, kaki-ku luka karena tertusuk duri. Badanku dikelilingi oleh serangga, berjalan pun susah kaena banyak ilalang.. Aku benci jalan ini ayah!” anaknya terus mengeluh.
_
Akhirnya mereka sampai di sebuah telaga yang sangat indah, airnya sangat segar, ada banyak kupu-kupu, bunga-bunga yang cantik serta pepohonan rindang.
_
“Wahhhh… Tempat apa ini ayah? Aku suka sekali dengan tempat ini!”
_
“Kemarilah anakku, ayo duduk di samping ayah.”

“Anakku, taukah kau mengapa di sini begitu sepi padahal amat indah?”

“Itu karena tidak banyak orang yang mau menyusuri jalan yang jelek itu, padahal mereka tau ada telaga di sini. Mereka hanya kurang sabar dlm menyusuri jalan ini.
Nak, butuh kesabaran dalam belajar, butuh kesabaran dalam bersikap baik, butuh kesabaran dalam kejujuran, butuh kesabaran dalam setiap kebaikan agar kita dapat peroleh kemenangan.”

Hidup adalah perjuangan untuk mengendalikan dan mengalahkan diri. Jalani hidup ini dengan penuh kesabaran serta syukur.

 

_
ﻭَﻟَﻨَﺒْﻠُﻮَﻧَّﻜُﻢْ ﺑِﺸَﻲْﺀٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺨَﻮْﻑِ ﻭَﺍﻟْﺠُﻮﻉِ ﻭَﻧَﻘْﺺٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺄَﻣْﻮَﺍﻝِ

ﻭَﺍﻟْﺄَﻧْﻔُﺲِ ﻭَﺍﻟﺜَّﻤَﺮَﺍﺕِ ۗ ﻭَﺑَﺸِّﺮِ ﺍﻟﺼَّﺎﺑِﺮِﻳﻦَ

Dan sung guh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

Q.S. Albaqarah:155

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 857 pengikut lainnya